Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
AKTUALIZACJA: Konsultacje społeczne - Budowa Kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku 26.09.2019
AKTUALIZACJA: Konsultacje społeczne - Budowa Kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku

26.09.2019 - AKTUALIZACJA:

Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną z Urzędu Miasta w Wasilkowie odnośnie konsultacji społecznych zaplanowanych na 7.10.2019r.:

 

"Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi „Budowy Północnej, Kolejowej Obwodnicy Białegostoku" przystąpiła do przygotowania dodatkowych wariantów przebiegu północnej obwodnicy kolejowej. Nie będą one jednak gotowe na czas zaplanowanego spotkania w Wasilkowie dnia 7 października 2019 r.

 

Burmistrz Wasilkowa informuje, że pomimo braku obecności przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ w wyznaczonym wcześniej terminie:

 

7.10.2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej przy ul. Polnej 1/4 A w Wasilkowie
na dużej sali gimnastycznej.

 

Podczas spotkania będzie można składać wnioski, które zostaną przekazane PKP. Zapraszamy mieszkańców do wspólnej, konstruktywnej rozmowy."

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że w czerwcu 2019 r. została zawarta Umowa na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku". Przedmiotowe zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy nowej dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej, umożliwiającej połączenie linii nr 6 i 38 w rejonie Stacji Białystok, jednocześnie umożliwiającej przejazd pociągów pasażerskich przez Stacje Białystok, bez konieczności zmiany czoła, z kierunku Warszawa (LK6) w kierunku na Ełk (LK38) i dalej na Suwałki, Trakiszki do Granicy Państwa.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informują, że konsultacje społecznej w powyższej sprawie odbędą się dn.

 

23.09.2019 o godz. 18.00 w WDK w Pogorzałkach
adres: Pogorzałki 153

 

 

 

 

 

Wyżej wymienione spotkanie będzie miało na celu zapoznanie z zakresem realizowanego Studium Wykonalności oraz podjętymi dotychczas działaniami w ramach prowadzonych prac nad przedmiotowym zadaniem. Jednocześnie należy wskazać, że otwarty charakter spotkania pozwoli na wzajemną interakcję oraz zapoznanie się przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z opiniami lokalnej społeczności, w zakresie prezentowanych zagadnień oraz wstępnych szczegółowych wariantów trasowania nowej linii kolejowej.

 

Poniżej znajduje się linki do strony, na której można obejrzeć 4 proponowane warianty przebiegu Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Przed planowanymi konsultacjami, osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z proponowanymi wariantami:

 

https://oc.plk-sa.pl/index.php/s/ynXjRFG2t1xiHdR

 

Hasło do zalogowania: SWPOB

 

AKTUALIZACJA:

 

Poniżej znajduje się link do pobrania wstępnego trasowania naniesionego na ortofotomapy:
https://cloud.wyggroup.pl/index.php/s/xZt9BDJxxW6LxWE

 

Hasło do zalogowania: 1234

« inne aktualności