Dziś jest:wtorek 07 lipca 2020 roku. Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Aktualności
AKTUALIZACJA: Konsultacje społeczne - Budowa Kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku 19.09.2019
AKTUALIZACJA: Konsultacje społeczne - Budowa Kolejowej Północnej Obwodnicy Białegostoku

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że w czerwcu 2019 r. została zawarta Umowa na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku". Przedmiotowe zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy nowej dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej, umożliwiającej połączenie linii nr 6 i 38 w rejonie Stacji Białystok, jednocześnie umożliwiającej przejazd pociągów pasażerskich przez Stacje Białystok, bez konieczności zmiany czoła, z kierunku Warszawa (LK6) w kierunku na Ełk (LK38) i dalej na Suwałki, Trakiszki do Granicy Państwa.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informują, że konsultacje społecznej w powyższej sprawie odbędą się dn.

 

23.09.2019 o godz. 18.00 w WDK w Pogorzałkach
adres: Pogorzałki 153

 

 

 

 

 

Wyżej wymienione spotkanie będzie miało na celu zapoznanie z zakresem realizowanego Studium Wykonalności oraz podjętymi dotychczas działaniami w ramach prowadzonych prac nad przedmiotowym zadaniem. Jednocześnie należy wskazać, że otwarty charakter spotkania pozwoli na wzajemną interakcję oraz zapoznanie się przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z opiniami lokalnej społeczności, w zakresie prezentowanych zagadnień oraz wstępnych szczegółowych wariantów trasowania nowej linii kolejowej.

 

Poniżej znajduje się linki do strony, na której można obejrzeć 4 proponowane warianty przebiegu Północnej Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Przed planowanymi konsultacjami, osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z proponowanymi wariantami:

 

https://oc.plk-sa.pl/index.php/s/ynXjRFG2t1xiHdR

 

Hasło do zalogowania: SWPOB

 

AKTUALIZACJA:

 

Poniżej znajduje się link do pobrania wstępnego trasowania naniesionego na ortofotomapy:
https://cloud.wyggroup.pl/index.php/s/xZt9BDJxxW6LxWE

 

Hasło do zalogowania: 1234

« inne aktualności