Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Zasady udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego 26.08.2019
Zasady udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego

Marszałek Województwa Podlaskiego przekazuje informację dotyczącą zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego szkołom z naszej gminy.

 

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 6.11.2017 r. z późn. zm.).

 

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący, w roku szkolnym 2018/2019, łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

 

1) uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 5,00;

2) byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

 

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2018/2019 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 20 września 2019 r. (wniosek w załączeniu)

 

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2018/2019 wyniesie 4 000 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na:

 

- stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2018/2019

- pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

 

Wniosek o stypendium edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego - POBIERZ

« inne aktualności