Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 22.08.2019
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 22 sierpnia 2019 r.

 

IPG.6733.37.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV, sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 2/1, 83/1, 83/2, 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/7, 337/8, 336/9, 281, 229/6, 230/5, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Szkolnej i Lipowej).

Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

 

 

a/a – 1

« inne aktualności