Dziś jest:wtorek 07 lipca 2020 roku. Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 08.08.2019
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 8 sierpnia 2019 r.

 

IPG.6733.34.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 719/1, 100/2, w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Królewskiej), obręb Nowe Aleksandrowo gm. Dobrzyniewo Duże.

Decyzja wydana została na wniosek osoby fizycznej.

 

« inne aktualności