Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Warsztaty z zakresu produkcji sera 22.07.2019
Warsztaty z zakresu produkcji sera

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „PRODUKT LOKALNY –  CZYLI AKTYWNIE I LOKALNIE”

 

Wójt gminy Dobrzyniewo Duże, Wojciech Cybulski, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w kolejnym działaniu w ramach realizacji operacji „PRODUKT LOKALNY –  CZYLI AKTYWNIE I LOKALNIE” – w warsztatach z zakresu produkcji sera.

 

Projekt wspófinansowany  jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Dzięki warsztatom uczestnicy poznają możliwości rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu. Uczestnicy zostaną zaktywizowani i poznają możliwości podejmowania oddolnych inicjatyw i angażowania się w życie swojej wsi, miejscowości czy gminy. Prowadzący omówią możliwości i korzyści płynące z otrzymanego dofinansowania tj. ”jak pasja może stać się źródłem dochodu”.

 

1. Organizator warsztatów – Gmina Dobrzyniewo Duże - zapewnia bezpłatny udział, wyżywienie (przerwa kawowa i obiad).

 

2. Ramowy program warsztatów z zakresu serowarstwa – 6 h:

 

1)Mleko i jego przetwory – główne aspekty pozyskiwania mleka oraz możliwości jego przetwarzania w warunkach domowych (mleko udojowe, jakość mleka i jego wpływ na smak, mikroflora, obróbka termiczna, różnorodność gatunków sera).

2) Zasady prawnej legislacji wytwarzania serów przyzagrodowych.

3) Wyrób sera metodą tradycyjną (etapy wytwarzania, dojrzewanie sera, solenie).

4) Wspólny wyrób sera i degustacja.

 

3. Wymogi dotyczące uczestników warsztatu.

W warsztatach będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Dobrzyniewo Duże, w szczególności: członkowie organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorcy lub ich przedstawiciele, rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, pracownicy gminy lub  jednostek JST z obszaru Gminy Dobrzyniewo Duże, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele LGD Puszcza Knyszyńska.  Warsztaty przewidziane są dla 30 uczestników, po 15 osób w każdym warsztacie. Jedna osoba może wziąć udział w jednym warsztacie.

 

4. W kwalifikacji uczestników warsztatów brane będą pod uwagę przynależność do w/w grupy docelowej oraz kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do warsztatu na mniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem warsztatu, uczestnik zostanie obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, w przypadku jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz) należy przesłać na adres: 

 

Gmina Dobrzyniewo Duże,
ul. Białostocka 25,
16-002 Dobrzyniewo Duże

 

(wówczas decyduje data wpływu do sekretariatu, a nie data nadania) lub na e-mail (skan podpisanego zgłoszenia, oryginał zgłoszenia będzie trzeba dostarczyć po zakwalifikowaniu się do udziału w warsztaciek.baginski@dobrzyniewo.pl

 

w terminie do 26 lipca 2019r.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl.

« inne aktualności