Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 24.07.2019
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 24 lipca 2019 r.

IPG.6733.35.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geodezyjnym 288, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Sadowej), gm. Dobrzyniewo Duże.

Decyzja wydana została na wniosek Państwowej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie , ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

« inne aktualności