Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 24.07.2019
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 24 lipca 2019 r.

IPG.6733.33.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nN 0,4 kV, na działkach o numerach geodezyjnych 996, 1869/1, 1869/7, 989/2 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

a/a – 1

« inne aktualności