Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Stypendia pomostowe dla maturzystów 22.07.2019
Stypendia pomostowe dla maturzystów

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza

 

Program Stypendiów Pomostowych 2019/2020

 

Program jest skierowany do maturzystów, którzy 'ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 

  • są obywatelami Polski lub posiadają Kartę Polaka
  • dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu;
  • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę w czerwcu 2019r. nie przekroczył 1688 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;

 

Termin złożenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2019r. (do godz.16-tej)

 

Po przyjęciu na studia, student wypełnia wniosek on-line oraz składa we właściwym terytorialnie oddziale KOWR wniosek wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2019r.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa "Regulamin przyznania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020 - Segment IA"- dostępny na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl

 

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,
tel.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58,
fax: (0-42) 630-27-81,
e-mail: fep@fep.lodz.pl

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Białymstoku
ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok
tel. (0-85) 664-31-53 p. 205
halina.kamienska@kowr.gov.pl
andrzej.skrzypkowski@kowr.gov.pl
marta.wasilewska@kowr.gov.pl

 

 


 

« inne aktualności