Dziś jest:poniedziałek 24 lutego 2020 roku. Imieniny: Boguty, Bogusza, Macieja
Aktualności
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 11.07.2019
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 11 lipca 2019 r.

 

IPG.6733.29.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie napowietrzno-kablowej linii oświetleniowej nN 0,4kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 58/4, 58/5, 58/6, 58/8, 58/9, 58/11, 65/1, 65/2, 66/1, 66/4, 66/8, 360/1 w miejscowości Gniła i działki numer geodezyjny 383/4 w miejscowości Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

« inne aktualności