Dziś jest:wtorek 07 lipca 2020 roku. Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Aktualności
V edycja konkursu pn. Olimpiada Aktywności Wiejskiej 08.07.2019
V edycja konkursu pn. Olimpiada Aktywności Wiejskiej

Wzorem lat ubiegłych Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich kontynuuje inicjatywę jaką jest V edycja Konkursu pn. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”. Z roku na rok przedsięwzięcie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jednak na mapie województwa podlaskiego nadal są obszary, które należy ożywić i zmotywować do działania.

Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Konkursie. Zgodnie z regulaminem w przedsiewzięciu mogą wziąć udział podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego, osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności liderzy środowisk lokalnych, grupy nieformalne, stowarzyszenia i fundacje, Ochotnicze Straże Pożarne oraz sołectwa.

Główną ideą Konkursu jest uhonorowanie małych społeczności wiejskich zaangażowanych w podejmowanie wspólnych inicjatyw w Województwie Podlaskim. Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatywy:

 

- działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;

- działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy

- działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

 

Do konkursu mogą zostać zgłoszone przedsięwzięcia wpisujące się w następujące konkurencje:

 

- kultywowanie tradycji i obyczajów,

- aktywność kulturalno-sportowa,

- integracja społeczna i pokoleniowa,

- budowa i poprawa wizerunku wsi,

- ochrona środowiska i ekologia,

- współpraca,

 

które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie Konkursu.

 

Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich.

 

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej oraz jeżeli jest to możliwe również w wersji elektronicznej w terminie od 3 czerwca do 9 września 2019 r. na adres:

 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
e-mail ksow@wrotapodlasia.pl
(z dopiskiem Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”).

 

Szczegółowe informacje i zasady Konkursu, w tym obowiązujące formularze zgłoszeniowe zamieszczone są na stronach internetowych: www.podlaskie.ksow.pl, www.prow.wrotapodlasia.pl oraz www.wrotapodlasia.pl zakładka rolnictwo.

 

Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne, z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności, w której realizowane były zgłoszone inicjatywy Konkursowe. Wysokość nagród przewidzianych w tegorocznej edycji wynosi łącznie 35 tysięcy zł, jednakże Organizator dopuszcza jej zmianę.

 

Informacji o konkursie udzielają pracownicy Sekretariatu Regionalnego KSOW, nr tel. 85 66 54 207, e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl.

« inne aktualności