Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publinczego 02.07.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publinczego

Dobrzyniewo Duże, dnia 2 lipca 2019 r.

 

IPG.6733.35.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 288, (rejon ulicy Sadowej), położonej w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16.

 

 

a/a - 1

 

« inne aktualności