Dziś jest:środa 15 lipca 2020 roku. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publinczego 28.06.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publinczego

Dobrzyniewo Duże, dnia 28 czerwca 2019 r.

 

 

IPG.6733.34.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 719/1, 100/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek osoby fizycznej.

 

 

a/a - 1

 

« inne aktualności