Dziś jest:czwartek 02 lipca 2020 roku. Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publinczego 27.06.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publinczego

Dobrzyniewo Duże, dnia 27 czerwca 2019 r.

 

 

IPG.6733.26.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geod. 359/2, 205/1, 205/17, 185/29, 185/31 w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże.

Decyzja wydana została na wniosek osoby fizycznej.

 

 

« inne aktualności