Dziś jest:środa 08 lipca 2020 roku. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 11.06.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 11 czerwca 2019 r.

 

IPG.6733.22.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowych linii energetycznych nN 0,4kV i SN 15kV, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN 15/04kV oraz słupa napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV w miejscowości Zalesie,w granicach działek o numerach geodezyjnych 55/11, 56/17, 56/6, 221, 56/7, 56/8, 222, 56/4, 243, 238, 85/11 (obręb Kozińce) oraz działek o numerach geodezyjnych 662/2 i 663/3 (obręb Chraboły), gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S. A w Lublinie.

 

 

« inne aktualności