Dziś jest:wtorek 14 lipca 2020 roku. Imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 24.05.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 24 maja 2019 r.

 

IPG.6733.18.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 197/3, 196/4, 196/9, 195/17 w miejscowości Bohdan (obręb Letniki-Bohdan-Podleńce), gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek osoby fizycznej.

« inne aktualności