Dziś jest:środa 08 lipca 2020 roku. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 16.05.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 16 maja 2019 r.

 

IPG.6733.24.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinka linii oświetleniowej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 47/1, 181 w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Piaskowej), gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek osoby fizycznej.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

« inne aktualności