Dziś jest:środa 08 lipca 2020 roku. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Aktualności
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg 15.05.2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczneg

Dobrzyniewo Duże, dnia 15 maja 2019 r.

 

IPG.6733.27.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 56/15, 357, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Dobrzyniewskiej), gm. Dobrzyniewo Duże.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

 

 

a/a - 1

« inne aktualności