Dziś jest:środa 08 lipca 2020 roku. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
Aktualności
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego 15.05.2019
Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dobrzyniewo Duże, dnia 15 maja 2019 r.

 

IPG.6733.15.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia, składającej się z kablowych linii energetycznych SN 15 kV, kablowych linii energetycznych nN 0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, słupów energetycznych SN 15 kV i słupów energetycznych  nN 0,4 kV,w granicach działek o numerach geodezyjnych 92/2, 95/1, 258, 260/2, 216/2, 166, 236/1, 297, 341, 302, 381, 294, 380, 378/2, 379, 329, 208, 265, 569, 426, 562/3, 474, 428, 508/2, 509/2, 495, 528, 510, 108, 435, 597 w miejscowości Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek PGE Dystrybucja S. A w Lublinie.

« inne aktualności