Dziś jest:czwartek 02 lipca 2020 roku. Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana
Aktualności
Nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia I.1.3 - Usługi Senioralne 07.05.2019
Nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia I.1.3 - Usługi Senioralne

 

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia
I
.1.3 Usługi senioralne

 

LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności (Działanie 9.1, typ projektu nr 9 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

 

Przewiduje się wsparcie projektów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami; oraz innych usług zwiększających mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. dowóz osób niesamodzielnych, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób); aktualizację wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

Termin naboru wniosków: od 13 maja 2019r. od godz. 8.00 do 28 maja 2019r. do godz. 15.00 (wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 28 maja 2019r. do godz. 16.00).

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

 

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi 575.000,00 PLN.

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17
w Supraślu
, na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org.

 

NABÓR nr 1/2019w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.3. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Usługi senioralne, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 9, RPOWP 2014-2020.

 

« inne aktualności