Dziś jest:czwartek 22 sierpnia 2019 roku. Imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda
Aktualności
OBWIESZCZENIE 03.12.2018
OBWIESZCZENIE

Dobrzyniewo Duże, dnia  03 grudnia 2018 r.

 

IPG.6733.44.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie  kablowej doziemnej elektroenergetycznej linii średniego napięcia SN 15kV wraz z lokalizacją słupa w elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15kV, w obrębie działki numer geod. 79/4 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne (pas drogowy drogi gminnej Dobrzyniewo Kościelne-Bohdan).

Sprawa prowadzona jest na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A.

« inne aktualności