Dziś jest:środa 20 marca 2019 roku. Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Aktualności
OBWIESZCZENIE 04.07.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.28.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach o numerach geod. 79/1, 340/1, 340/2, 341/1 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Krucza 6/14.

 

 

« inne aktualności