Dziś jest:środa 20 marca 2019 roku. Imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Aktualności
OBWIESZCZENIE 03.07.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.30.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w obrębie działek o numerach geod. 735, 739/23, 739/38, 739/56, 739/16, 739/60, 739/17, 734/2, 733/2  w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże.

« inne aktualności