Dziś jest:poniedziałek 22 kwietnia 2019 roku. Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji
Aktualności
OBWIESZCZENIE 26.06.2018
OBWIESZCZENIE

IPG.6733.29.2018

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie działek  o numerach geod. 70/15, 70/22, 181/2  w miejscowości Krynice, gm. Dobrzyniewo Duże. Sprawa prowadzona jest z wniosku osoby fizycznej.

« inne aktualności