Dziś jest:niedziela 12 lipca 2020 roku. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
Aktualności
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 25.05.2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu

 

Dobrzyniewo Duże, dnia 25 maja 2020 r.

 

IPG.6733.20.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.293 t. j. z późn. zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geod. 65, 69, 510, położonych w obrębie geod. Jaworówka, oraz działkach o numerach geod. 925, 1002 położonych w obrębie geod. Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże.

 

Sprawa prowadzona jest na wniosek Pana Jerzego Grądzkiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Grądzki.
 

« inne aktualności