Dziś jest:poniedziałek 21 października 2019 roku. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
22.03.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 669, 716/13 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, (rejon ulicy Łąkowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
21.03.2019
Serdecznie zapraszamy na Warsztaty Asertywności, które odbędą się  6 kwietnia 2019 r. (sobota) O godz. 12.00 w Wiejskim Domu Kultury w Kozińcach ...
21.03.2019
Na podstawie § 1 pkt. 8 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” - Wojciech  Cybulski - Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ...
20.03.2019
Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy Dobrzyniewo Duże w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne w ramach NFZ. ...
19.03.2019
zawieszenie postępowania dot. budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15 kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN - 15/0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 839, 837/2, 837/1, 835/1, 916/1, 677/2, 677/1, 761, 736, 724, 735, 718, 679/3, 679/2, 679/1, 719, 720, 717, 716, 715, 714, 589, 588, 572, 574/2, 574/1, 573, 570/4, 570/3, 570...
15.03.2019
Wójt  Gminy Dobrzyniewo Duże ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrubnikach 33, 16-002 Dobrzyniewo Duże ...
15.03.2019
dot. budowy sieci wodociągowej, w obrębie działki o nr geod. 86 położonej w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
12.03.2019
dot. wydania decyzji lokalizacyjnej ustalającej budowę odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie działki o numerze geod. 143/9, w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
11.03.2019
W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że: ...
11.03.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV w obrębie działek o numerach geodezyjnych 719/10, 719/12, 719/18, 723/13, 768/2, 1901/4, 1901/9, 1901/16, 1901/23, 1905 położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Spacerowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
11.03.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4 kVw obrębie działki o numerze geodezyjnym 254 położonej w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ul. Polnej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.03.2019
Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymioenione stanowisko pracy została wybrana: ...
07.03.2019
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz.1260/ zarządza się co następuje: ...
07.03.2019
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz.1260,1669/ zarządza się co następuje: ...
06.03.2019
dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze słupami i przyłączem kablowym nN 0,4 kV oraz złączem kablowo-pomiarowym ZK3+4TL, w obrębie działki o numerze geod. 669 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Łąkowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.03.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zaprasza mieszkańców  w dniu 7 marca 2019r., na godzinę 18.00 do udziału w spotkaniu na temat: CZYSTE POWIETRZE – DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW ...
26.02.2019
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych nastąpi przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. ...
26.02.2019
Zarządzenie nr 21/19 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie "Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 r." ...
25.02.2019
dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 719/1, 100/2 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, (rejon ulicy Królewskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...