Dziś jest:poniedziałek 21 października 2019 roku. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
04.04.2019
Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolnożyjących w akcji wiosennej 2019 roku ...
04.04.2019
wydanie decyzji dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych281, 199/30, w miejscowości Fasty (rejon ulic Szosa Knyszyńska i Skrajna), gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16. ...
03.04.2019
dot. budowy linii energetycznej kablowej SN 15 kV w obrębie działki o numerze geod. 171/4, 171/3 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
03.04.2019
dot. budowy linii kablowych nN 0,4 kV i SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej w obrębie działki o nr geod. 114, położonej w miejscowości Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
03.04.2019
dot. budowy linii energetycznej napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 197/3, 196/4, 196/9, 195/17 w miejscowości Bohdan, obręb geod. Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże.       ...
03.04.2019
decyzja odmowna dot. budowy napowietrzno-kablowych linii energetycznych nN 0,4 kV, kablowej linii energetycznej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV,w miejscowości Zalesie, w granicach działek o numerach geodezyjnych 55/2, 56/25, 56/37, 221, 55/11, 56/17, 56/6, 56/7, 56/8, 222, 56/12, 56/4, 243, 238, 85/11 (obręb geodezyjny Kozińce) oraz  662/2 i 663/3 (obręb geodezyjny Chrabo...
02.04.2019
dot. budowy kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV, kablowej linii energetycznej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV,w obrębie działki numer geodezyjny 114 w miejscowości Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże ...
01.04.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko pracy została wybrana... ...
01.04.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  została wybrana... ...
01.04.2019
Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi rosną w całej Polsce, wobec czego wszystkie gminy, także nasza, zmuszone są podwyższyć opłaty od mieszkańców, aby zapewnić stabilny system odbioru śmieci. ...
01.04.2019
dot. budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV, w granicach działki numer geodezyjny 669 (ulica Łąkowa) w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
29.03.2019
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działki numer geodezyjny 254 (ulica Polna) w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże. ...
29.03.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV w obrębie działki o numerze geodezyjnym 281 położonej w miejscowości Fasty (rejon Szosy Knyszyńskiej). ...
27.03.2019
dot. budowy linii energetycznej kablowej nN 0,4 kV, linii energetycznej kablowej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, słupa energetycznego SN w obrębie działek o numerach geod. 15/1, 79/4, 334/3, 334/5, 334/6, 334/2, 259, 261, 16/4, 16/7, 16/6, 16/1, 15/2 w obrębie geodezyjnym Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże ...
27.03.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 368/3, 367 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, (rejon ulicy Żwirowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
25.03.2019
Wypełnianie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich drogą elektroniczną przy pomocy aplikacji eWnioek+ ...
25.03.2019
Obowiązki hodowców trzody ...
22.03.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nN 15/0,4 kV oraz słupami energetycznymi SN 15 kV i słupami energetycznymi nN 0,4 kV na działkach o numerach geodezyjnych: 92/2, 95/1, 258, 260/2, 216/2, 166, 236/1, 297, 341, 302, 381, 294, 380, 378/2, 379, 329, 208, 265, 569, 426, 562/3, 474, 428, 508/2, 509/2, 495, 528, 510, 108, 435, 597 w...