Dziś jest:niedziela 08 grudnia 2019 roku. Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
08.05.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 88/19, 88/21 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, (rejon ulicy Ełckiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
07.05.2019
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie projektów dotyczących infrastruktury społecznej (Działanie 8.6, typ projektu nr 8 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020). ...
07.05.2019
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie działań skierowanych do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagroż...
07.05.2019
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościam...
06.05.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wraz z pracownikami Urzędu Gminy składa wyrazy najszczerszego współczucia i żalu po śmierci naszego pracownika Jerzego Wyszyńskiego. Łączymy się w smutku i żalu z Rodziną i Bliskimi Śp. Jerzego Wyszyńskiego. ...
26.04.2019
dot. budowy napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działki numer geodezyjny 281 (Szosa Knyszyńska) w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże. ...
24.04.2019
Zarządzenie Nr Or.120. 24. 2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże ...
23.04.2019
dot. budowy linii kablowych nN 0,4 kV, i SN 15 kV, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4 kV oraz słupa linii napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 55/11, 56/17, 56/6, 221, 56/7, 56/8, 222, 56/4, 243, 238, 85/11, w miejscowości Zalesie, obręb Kozińce, oraz działek o numerach geod. 662/2 i 663/3 w obrębie Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
19.04.2019
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Serdecznych spotkań z najbliższymi oraz radosnego Alleluja! ...
19.04.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych368/3, 367, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Żwirowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
18.04.2019
11 grudnia 2018 punktualnie o 10:30 tak, jak uczniowie w 103 szkołach Polski i Litwy, w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach rozpoczęły się zajęcia "Code & Share. Technologie przyszłości". ...
18.04.2019
Projekt „BADAM - KODUJĘ – EKSPERYMENTUJĘ” realizowany był przez Gminę Dobrzyniewo Duże w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach... ...
18.04.2019
dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w obrębie działki o numerze geod. 86, w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.04.2019
dot. wydania decyzji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 719/10, 719/12, 719/18, 723/13, 768/2, 1901/4, 1901/9, 1901/16, 1901/23, 1905 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Spacerowej), gm. Dobrzyniewo Duże ...
15.04.2019
ZARZADZENIE NR Or.120.18.2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 4 kwiecień 2019 r. w sprawie wyznaczenia 02.05.2019 dniem wolnym od pracy. ...