Dziś jest:poniedziałek 21 października 2019 roku. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
19.04.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych368/3, 367, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Żwirowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
18.04.2019
11 grudnia 2018 punktualnie o 10:30 tak, jak uczniowie w 103 szkołach Polski i Litwy, w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach rozpoczęły się zajęcia "Code & Share. Technologie przyszłości". ...
18.04.2019
Projekt „BADAM - KODUJĘ – EKSPERYMENTUJĘ” realizowany był przez Gminę Dobrzyniewo Duże w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach... ...
18.04.2019
dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w obrębie działki o numerze geod. 86, w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.04.2019
dot. wydania decyzji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 719/10, 719/12, 719/18, 723/13, 768/2, 1901/4, 1901/9, 1901/16, 1901/23, 1905 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Spacerowej), gm. Dobrzyniewo Duże ...
15.04.2019
ZARZADZENIE NR Or.120.18.2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 4 kwiecień 2019 r. w sprawie wyznaczenia 02.05.2019 dniem wolnym od pracy. ...
12.04.2019
Akademia Trzeciego Wieku to specjalny program działań edukacyjnych adresowany do osób w wieku 60+, zwłaszcza tych, które dotychczas nie uczestniczyły w podobnych  przedsięwzięciach. ...
11.04.2019
dot. budowy infrastruktury podziemnej w postaci sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geodezyjnych 47/1, 181, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Piaskowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.04.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV wraz ze złączem średniego napięcia ZK-SN oraz słupami energetycznymi SN 15 kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 114, 243, 253, 139/15, położonych w obrębie geodezyjnym Kozińce, działek o numerach geodezyjnych 251/1, 251/2, 41/18, 252/5, 252/2, 250/1, 125/14, 252/6, 248/1, 252/7, 247/2, położonych w obrębie geodezyjnym Obrubniki, oraz dz...
10.04.2019
dot. rozbudowy sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 339, 472/4, 473/10, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Ogrodowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.04.2019
Zarządzenie Nr Or.120.22. 2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 8 kwietnia 2019 r w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże ...
09.04.2019
Zarządzenie Nr Or.120. 21 .2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 8 kwietnia 2019 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże ...
09.04.2019
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowejw obrębie działki o numerze geod. 205/20, w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.04.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo  Duże informuje, iż możliwy jest nieodpłatny odbiór z gospodarstw rolnych folii po sianokiszonce i kukurydzy przez firmę Eko - Adam z Rzędzian. ...
08.04.2019
dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 100/2, 719/1, w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Królewskiej), obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
04.04.2019
Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia o wyniku otwartego konkursu "Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku" ...