Dziś jest:czwartek 04 czerwca 2020 roku. Imieniny: Christy, Helgi, Karola
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
11.06.2019
dot. budowy kablowych linii energetycznych nN 0,4kV i SN 15kV, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN 15/04kV oraz słupa napowietrznej linii energetycznej nN 0,4kV w miejscowości Zalesie,w granicach działek o numerach geodezyjnych 55/11, 56/17, 56/6, 221, 56/7, 56/8, 222, 56/4, 243, 238, 85/11 (obręb Kozińce) oraz działek o numerach geodezyjnych 662/2 i 663/3 (obręb Chraboły), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.06.2019
Poniżej zamieszczamy informacyjny plakat odnośnie tego, czego nie należy wrzucać do kanalizacji. ...
08.06.2019
Zaproszenie na spotkanie z osobą, która odniosła sukces ...
06.06.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 88/19, 88/21, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon Szosy Ełckiej), gm. Dobrzyniewo Duże.Decyzja wydana została na wniosek PSG Sp. z o. o. w Tarnowie. ...
06.06.2019
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim informuje, że w związku z remontem ul. Kościelnej od dnia 10.06.2019r. do dnia 30.10.2019r. wystąpią utrudnienia w ruchu. Na odcinku oznaczonym na załączniku graficznym będzie występował ruch wahadłowy i inne utrudnienia w ruchu. ...
05.06.2019
Jubileusz 500-lecia Parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym ...
05.06.2019
Gmina Dobrzyniewo Duże uzyskała dofinansowanie w kwocie 30 000 zł ze środków Województwa Podlaskiego w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego” na realizację dwóch zadań ...
04.06.2019
dot. podjęcia postępowania zawieszonego z urzędu w dniu 12.03.2019 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej nN 0,4kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15 kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN - 15/0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 839, 837/2, 837/1, 835/...
03.06.2019
ZARZADZENIE NR Or.120.31.2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia 21.06.2019 dniem wolnym od pracy. ...
31.05.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 165/165, 276, w miejscowości Fasty, (rejon ulicy Łyskowskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
30.05.2019
Rada Gminy Dobrzyniewo Duże wybiera ławników do orzekania w sprawach cywilnych – 2, w sprawach karnych – 2, w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych – 1. ...
29.05.2019
23 kwietnia 2019 w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach odbył się XVII Gminny Konkurs Recytatorski „Z poezją przez świat”, skierowany do uczniów z klas I-VIII.  Wzięli w nim udział reprezentanci wszystkich szkół w gminie Dobrzyniewo Duże. ...
27.05.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV w obrębie działki o numerze geodezyjnym 146/16, położonej w miejscowości Letniki, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
24.05.2019
dot. budowy napowietrznej linii energetycznej nN 0,4 kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 197/3, 196/4, 196/9, 195/17 w miejscowości Bohdan (obręb Letniki-Bohdan-Podleńce), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
24.05.2019
W związku z wyborami do Izb Rolniczych 28.07.2019r. poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej. ...
24.05.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ogłasza konkurs „MÓJ OGRÓD W EUROPIE” ...
23.05.2019
Zarządzenie Nr Or.120. .2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 maja 2019 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże   Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz. 1260, 1669/ zarządza się co następuje: ...
23.05.2019
Poniżej prezentujemy Państwu w formie graficznej podstawowe zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) ...