Dziś jest:poniedziałek 21 października 2019 roku. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
16.05.2019
dot. budowy kablowych linii energetycznych nN 0,4 kV, kablowej linii energetycznej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej, w obrębie działki numer geodezyjny 114 w miejscowości Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
16.05.2019
dot. budowy odcinka sieci wodociągowej, odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz odcinka linii oświetleniowej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 47/1, 181 w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Piaskowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
16.05.2019
Rośnie liczba osób naruszających przepisy związane z posiadaniem czworonogów. Psy często biegają po wsi luzem bez smyczy. ...
16.05.2019
dot. budowiy kablowej linii energetycznej SN 15 kV,w granicach działek o numerach geodezyjnych 171/3, 171/4 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
16.05.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci niskiego i średniego napięcia, składającej się z kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV, kablowej linii energetycznej SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, słupa energetycznego SN, złączy kablowych nNw granicach działek o numerach geodezyjnych 15/1, 79/4, 334/3, 334/5, 334/6, 334/2, 259, 261, 16/4, 16/7, 16/6, 16/1, 15/2 w miejscowości Dobrzy...
15.05.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 56/15, 357, w miejscowości Fasty (rejon ulicy Dobrzyniewskiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
15.05.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia, składającej się z kablowych linii energetycznych SN 15 kV, kablowych linii energetycznych nN 0,4 kV, stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, słupów energetycznych SN 15 kV i słupów energetycznych  nN 0,4 kV,w granicach działek o numerach geodezyjnych 92/2, 95/1, 258, 260/2, 216/2, 166, 236/1, 297, 341, 302, 381, 294, 3...
14.05.2019
dot. rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 359/2, 205/1, 205/17, 185/29, 185/31, położonych w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
09.05.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 669, 716/13 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Łąkowej), gm. Dobrzyniewo Duże ...
08.05.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geod. 88/19, 88/21 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, (rejon ulicy Ełckiej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
07.05.2019
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie projektów dotyczących infrastruktury społecznej (Działanie 8.6, typ projektu nr 8 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020). ...
07.05.2019
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie działań skierowanych do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagroż...
07.05.2019
LGD Puszcza Knyszyńska zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej, podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego, zwłaszcza z obszaru LGD, do składania wniosków w zakresie Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościam...
06.05.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wraz z pracownikami Urzędu Gminy składa wyrazy najszczerszego współczucia i żalu po śmierci naszego pracownika Jerzego Wyszyńskiego. Łączymy się w smutku i żalu z Rodziną i Bliskimi Śp. Jerzego Wyszyńskiego. ...
26.04.2019
dot. budowy napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działki numer geodezyjny 281 (Szosa Knyszyńska) w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. Decyzja wydana została na wniosek Gminy Dobrzyniewo Duże. ...
24.04.2019
Zarządzenie Nr Or.120. 24. 2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże ...
23.04.2019
dot. budowy linii kablowych nN 0,4 kV, i SN 15 kV, kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4 kV oraz słupa linii napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie działek o numerach geod. 55/11, 56/17, 56/6, 221, 56/7, 56/8, 222, 56/4, 243, 238, 85/11, w miejscowości Zalesie, obręb Kozińce, oraz działek o numerach geod. 662/2 i 663/3 w obrębie Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
19.04.2019
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Serdecznych spotkań z najbliższymi oraz radosnego Alleluja! ...