Dziś jest:środa 03 czerwca 2020 roku. Imieniny: Anatola, Leszka, Tamary
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
30.09.2019
dot. rozbudowy odcinka sieci wodociągowej, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 68/19, 68/7, 68/15, położonych w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
27.09.2019
Poniżej informacja o wypłaconych stypendiach przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże: ...
27.09.2019
Od dnia dzisiejszgo dostępny jest do wglądu Projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże" oraz "Prognoza oddziaływania na środowisko" do wymienionego dokumentu. ...
26.09.2019
Poniżej zamieszczamy informację otrzymaną z Urzędu Miasta w Wasilkowie odnośnie konsultacji społecznych zaplanowanych na 7.10.2019r.: ...
26.09.2019
Aby subskrybować Aktualności strony Urzędu Gminy należy: ...
25.09.2019
W ostatnim czaie w naszej Gminie nasilił sie proceder kradzieży włazów do studzienek kanalizacyjnych. Stanowi to poważny problem oraz naraża na bardzo duże niebezpieczeństwo zdrowie i życie naszych mieszkańców. ...
25.09.2019
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, że dnia 27/28.09.2019 r. w godzinach od 23:00 do 5:00 oraz 28.09.2019 r. w godzinach do 15:00 zamknięty będzie przejazd na odcinku od m. Ogrodníki do m. Dobrzyníewo Kościelne. ...
23.09.2019
dot. rozbudowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie działki o numerze geod. 42 obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Kościelnej). ...
23.09.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 205/41, 285, położonych w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.09.2019
Z przyjemnością informujemy o możliwości uzyskania 85%  dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe i/lub na biogazownie. Dofinansowanie jest bezzwrotne i całkowicie w oparciu o działanie RPO 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, RPO Podlaskiego. ...
20.09.2019
dot. budowy i przebudowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 176/2, 177/2, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502, 187, 182/3 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże (rejon ul. Spacerowej, ul. Pogodnej, ul. Słonecznej). ...
19.09.2019
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny informuje, że w czerwcu 2019 r. została zawarta Umowa na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Budowa Północnej Obwodnicy Białegostoku". ...
18.09.2019
dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. ...
11.09.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV wraz ze stacją transformatorową SN/nN 15/0,4kV oraz słupem energetycznym SN 15kV w obrębie działek o numerach geod. 243, 221, 56/17, 55/11, 238, 85/11, 114 obręb Kozińce, działek o numerach geod. 662/2 i 663/3, 96/3, 95/1, 92/2, 96/4, 10 obręb Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże, działek o numerach geod. 1762, 1133/8, 1133/7, 1134/2, 1134/1, 1135, 1146/3,...
10.09.2019
Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionka przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów ...
06.09.2019
Prezes LGD Puszcza Knyszyńska Adam Kamiński, wraz z Zarządem, serdecznie zaprasza w dniu 09 września 2019r. na szkolenia dla wnioskodawców/ beneficjentów, dotyczące planowanych naborów ...
05.09.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, iż miejscem przeznaczonym na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów ...
04.09.2019
Niniejszym informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym z/s Dobrzyniewo Duże ul. Białostocka 25 został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 26.08.2019 r. do 16.09.2019 r., wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do najmu ...
03.09.2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o obowiązku corocznych szczepień psów przeciwko wściekliźnie. ...
03.09.2019
Poniżej zamieszcamy oświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska... ...