Dziś jest:poniedziałek 21 października 2019 roku. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
18.07.2019
Niniejszym informuję, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy w 2019 r. przyjmowane będą do 23 lipca 2019 r. /wtorek/ w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, pokój nr 1. ...
15.07.2019
Wojewoda Podlaski informuje, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa do 27 lipca 2019 roku nabór wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. ...
12.07.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 45/17, 46/1, 124, 186/1, 175/2, 47/1, 523/1, 524/1, 47/2, 195/1, 195/2, 206, 502, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
11.07.2019
dot. budowy napowietrzno-kablowej linii oświetleniowej nN 0,4kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 58/4, 58/5, 58/6, 58/8, 58/9, 58/11, 65/1, 65/2, 66/1, 66/4, 66/8, 360/1 w miejscowości Gniła i działki numer geodezyjny 383/4 w miejscowości Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże ...
09.07.2019
Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku poszukuje dokumentów i zdjęć, a także relacji lub wspomnień mogących poświadczyć straty Kościoła w trakcie II wojny światowej (zniszczenia kościołów, kaplic, cmentarzy, budynków gospodarczych, przydrożnych krzyży, itp.) ...
09.07.2019
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości skł. się z działek ozn. nr geod. 1881/3, 1882/1 i 1883/1 o łącznej powierzchni 0,1338 ha położonej w obrębie Dobrzyniewo Duże. ...
09.07.2019
Informacja o możliowści uzyskania dotacji do wapnowania gleb w ramach programu "Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez wapnowanie". ...
08.07.2019
Wzorem lat ubiegłych Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich kontynuuje inicjatywę jaką jest V edycja Konkursu pn. „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”. Z roku na rok przedsięwzięcie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem, jednak na mapie województwa podlaskiego nadal są obszary, które należy ożywić i zmotywować do działania. ...
08.07.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 31 sierpnia 2019 r. KASA w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże zostanie zlikwidowana. ...
05.07.2019
Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2020-2030 ...
04.07.2019
W związku z prowadzonymi robotami drogowymi na odcinku od Dobrzyniewa Dużego - ul. Kościelna - do Dobrzyniewa Fabrycznego zostaną zawieszone trzy sobotnie kursy linii 106 na całej trasie. ...
03.07.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że w związku z raportem suszowym ogłoszonym przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  można składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (suszy). ...
03.07.2019
Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym informuje o utrudnieniach drogowych w miejscowości Fasty ul. Rolna i Białostocka w miesiącu lipcu. Utrudnienia spowodowane będą prowadzeniem prac związanych z regulacją studzienek kanalizacyjnych. ...
02.07.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 288 (rejon ulicy Sadowej), położonej w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
28.06.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 719/1, 100/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
28.06.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej nN 0,4kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nN – 15/0,4kV, w obrębie działek o numerach geod. 839, 837/2, 837/1, 835/1, 916/1, 677/2, 677/1, 761, 736, 724, 735, 718, 679/3, 679/2, 679/1, 719, 720, 717, 716, 715, 714, 589, 588, 572, 574/2, 574/1, 573, 570/4, 570/3, 570/2, 569, 562/3, 563/3,...
27.06.2019
Szkoła w Obrubnikach otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna tablica ...