Dziś jest:niedziela 08 grudnia 2019 roku. Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
18.02.2019
Wykaz Sołtysów Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2024 ...
15.02.2019
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz.1260, 1669/ zarządza się co następuje: ...
15.02.2019
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz. 1260, 1669/ zarządza się co następuje: ...
14.02.2019
Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności. ...
08.02.2019
GDDKiA Informuje o spotkaniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w sprawie przedstawienia dokumentacji drogi ekspresowej S19 ...
07.02.2019
Oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, trwającym do 1 marca 2019r. o pomoc ubiegać się mogą ...
01.02.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej, w obrębie działki o nr geod. 143/9 położonej w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
dot. budowy linii kablowych nn 0,4 kV i SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn – 15/0,4 kV w obrębie działki o nr geod. 114 położonej w miejscowości Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn – 15/0,4 kV w miejscowości Zalesie, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15 kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn - 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże w 2019 roku przez firmę PKGO Czyste Środowisko Sp. z o. o. (tel. 85 749 15 74) ...
01.02.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże przypomina o obowiązku uprzątnięcia śniegu z chodnika znajdującego się bezpośrednio przy posesji. Obowiązek taki nakłada ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) ...
29.01.2019
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na robudowie sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geod. 139. 152/5, 152/6, 152/13 w miejscowości Dobrzyniewo Duże. ...
21.01.2019
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje o powstałym pod adresem - www.biznes.gov.pl - serwisie informacyjno-usługowym dla firm ...
18.01.2019
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek z warunkami zabudowy (budynek mieszkalny jednorodzinny) w miejscowości Jaworówka ...
17.01.2019
Harmonogram prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie Dużym na 2019r. ...
16.01.2019
W dniach od 25 stycznia do 13 lutego 2019r. w Gminie Dobrzyniewo Duże zostaną przeprowadzone zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich ...
16.01.2019
Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dn. 3.01.2019 w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Dobrzyniewo Duże ...
16.01.2019
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym ...