Dziś jest:czwartek 21 lutego 2019 roku. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
18.01.2019
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek z warunkami zabudowy (budynek mieszkalny jednorodzinny) w miejscowości Jaworówka ...
17.01.2019
Harmonogram prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie Dużym na 2019r. ...
16.01.2019
W dniach od 25 stycznia do 13 lutego 2019r. w Gminie Dobrzyniewo Duże zostaną przeprowadzone zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich ...
16.01.2019
Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dn. 3.01.2019 w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Dobrzyniewo Duże ...
16.01.2019
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym ...
15.01.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wraz z pracownikami Urzędu Gminy składa wyrazy najszczerszego współczucia i żalu po tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. ...
14.01.2019
Mając na uwadze troskę o mieszkańców województwa podlaskiego Prezes UKE prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną na temat ...
11.01.2019
Koło Łowieckie "TROP" informuje, iż dnia 26.01.2019r. odbędzie się skoordynowane polowanie zbiorowe wielkoobszarowe kół łowieckich "TROP", "JARZĄBEK". ...
11.01.2019
Towarzystwo Amicus chciałoby poinformować o rozpoczęciu naboru do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich: „KIERUNEK: Przedsiębiorczość”. ...
11.01.2019
Uchwała nr IV/26/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zasad zgłazania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. ...
11.01.2019
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2019 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT ...
10.01.2019
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek z warunkami zabudowy w miejscowości Jaworówka ...
08.01.2019
Komunikat Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie konsultacji „Programu współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. ...
03.01.2019
Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów na miesiąc STYCZEŃ: ...
« [1] [2]