Dziś jest:wtorek 07 lipca 2020 roku. Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
23.12.2019
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim mieszkańcom i gościom gminy Dobrzyniewo Duże dużo radości i spokoju ducha. Niech te dni każdy spędzi w ciepłej, rodzinnej atmosferze. ...
23.12.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 254, 277/1, 277/9, 278/1, 278/6, 285 w miejscowości Nowe Aleksandrowo, (rejon ul. Polnej i ul. Promiennej) gm. Dobrzyniewo Duże ...
20.12.2019
Uprzejmie informujemy, że w dniu  24.12.2019 r. (wtorek) Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym będzie nieczynny. ...
20.12.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działki o numerze geodezyjnym 688 w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne (rejon ulicy Lipina), obręb geodezyjny Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.12.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 278, 167/14 w miejscowości Fasty (rejon ulicy Wiosennej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.12.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 89, 98/1, 98/5 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Dębowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
20.12.2019
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w Świetlicy Wiejskiej w Krynicach, pod działalność handlową. ...
20.12.2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu pod działalnośc sportowo-rekreacyjną w miejscowości Pogorzałki. ...
18.12.2019
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zachęca do zapoznania się z prowadzoną kampanią społeczną 4U!, przygotowaną przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. ...
17.12.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 79/1, 324/1, 293/1, 301/1, 326, 327 w miejscowości Dobrzyniewo Kościelne, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.12.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych 339, 483, 479/1, 478/1, 477/1, 476, 475/1, 474/3, 473/4, 473/3, 472/3, 472/4, 471, 470, 469/2, 469/1, 468, 473/10, 473/5, 474/4, 473/6, 474/5, 473/7, 474/6, 473/8, 474/7 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Ogrodowej), gm. Dobrzyniewo Duże ...
17.12.2019
17 listopada w restauracji Sawilla odbyła się podniosła uroczystość odznaczenia Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dostojnych par, które w ostatnich latach obchodziły złote gody. ...
16.12.2019
Poniżej zamieszczamy ogłoszenie Towarzystwa Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo o kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa we współpracy z Bankiem Żywności ...
12.12.2019
dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 Mpa, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 36, 37/1, 38/1, 35/1, 28 w miejscowości Dobrzyniewo Duże, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
12.12.2019
Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej informuje, że w dniach 16-19 grudnia 2019r. będzie realizowała na terenie naszej gminy szkolenie z użyciem śmigłowca wojskowego. ...
11.12.2019
dot. rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie działki o numerze geodezyjnym 75/2, położonej w miejscowości Podleńce, obręb Letniki-Bohdan-Podleńce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
09.12.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że w tutejszym Urzędzie przyjmowane są wnioski na przyznanie dotacji na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2020 roku. ...
06.12.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV w obrębie działek o numerach geod. 667, 668 obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
05.12.2019
Kalendarz Polowań Zbiorowych Koła Łowieckiego SŁONKA w Katrynce na rok gospodarczy 2019/2020. ...
04.12.2019
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże w styczniu 2020r. przez firmę Czyste Środowisko Sp. z o.o. (tel. 85 749 15 74). ...