Dziś jest:wtorek 11 grudnia 2018 roku. Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
06.03.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna oświetleniowa w Fastach (rejon ul. Dzikowskiej i Szosy Knyszyńskiej ...
01.03.2018
dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna oświetleniowa; obręb Nowe Aleksandrowo i Fasty ...
01.03.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu poblicznego - sieć energetyczna SN i nN w miejscowości Gniła i Dobrzyniewo Duże. ...
01.03.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć  telekomunikacyjna w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka ...
01.03.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć energetyczna w Dobrzyniewie Dużym - rejon ulic: Ełckiej, Kościelnej i Zagórnej ...
01.03.2018
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia  do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.   ...
21.02.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odcinek gazociągu w Dobrzyniewie Dużym (rejon ul. Lipowej) ...
19.02.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg w Nowym Aleksandrowie (rejon ul. Królewskiej i Kościelnej) ...
19.02.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg w Dobrzyniewie Dużym (rejon ul. Kościelnej) ...
12.02.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odcinek wodociągu w Fastach ...
09.02.2018
dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg w Dobrzyniewie Dużym (rejon ul. Klonowej) ...
09.02.2018
dot. wszcęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odcinek gazociągu w Dobrzyniewie Dużym, ul. Spacerowa ...
09.02.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg w Fastach, ul. Akacjowa i Rolna. ...
09.02.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg w Fastach (rejon ulicy Łyskowskiej i Leśnej) ...