Dziś jest:piątek 29 maja 2020 roku. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
16.04.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odcinek sieci wodociągowej, Fasty; ...
11.04.2018
Poniżej zamieszczamy listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa": ...
11.04.2018
dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć telekomunikacyjna, Dobrzyniewo Duże ...
11.04.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg, Dobrzyniewo Duże, ul. Spacerowa ...
11.04.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg Dobrzyniewo Duże, rejon ul. Klonowej ...
06.04.2018
Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków na usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Dobrzyniewo Duże do 19 kwietnia 2018 r. Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże. W związku z krótkim okresem aplikacji wniosków do WFOŚi GW w Białymstojku rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski. ...
04.04.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg, Dobrzyniewo Duże, ul. Spacerowa ...
04.04.2018
dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg, Dobrzyniewo Duże, rejon ul. Szkolnej ...
04.04.2018
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek z warunkami zabudowy we wsi Jaworówka i Letniki ...
04.04.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg Nowe Aleksandrowo ...
04.04.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg Fasty, Nowe Aleksandrowo ...
03.04.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odcinki gazociągu w Fastach i Nowym Aleksandrowie ...
03.04.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna nN w Gniłej ...
03.04.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa w Dobrzyniewie Fabrycznym ...
28.03.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna napowietrzna nN w Chrabołach ...
28.03.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odcinek sieci wodociągowej w Chrabołach ...
26.03.2018
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej. ...
26.03.2018
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej. ...
23.03.2018
Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ...