Dziś jest:poniedziałek 19 listopada 2018 roku. Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
28.03.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odcinek sieci wodociągowej w Chrabołach ...
26.03.2018
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej. ...
26.03.2018
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej. ...
23.03.2018
Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ...
23.03.2018
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże Bogdan Zdanowicz informuje, że w dniu 06.04.2018 r. o godzinie 16:00 w Wiejskim Domu Kultury w Nowym Aleksandrowie przy ul. Pogodnej 109 odbędzie się spotkanie informacyjne, celem poinformowania społeczności lokalnej o zakresie inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem planowanego przebiegu dróg dojazdowych i obsługi komunikacyjnej przyległych terenów. ...
22.03.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć energetyczna Sn i nN w Dobrzyniewie Dużym - rejon ul. Białostockiej i Ełckiej ...
20.03.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odcinek gazociągu w Ogrodnikach ...
13.03.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć energetyczna w Dobrzyniewie Dużym (rejon ul. Białostockiej, Ełckiej i Kościelnej) ...
12.03.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacvji inwestycji celu publicznego ...
12.03.2018
dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg w obrębie Nowe Aleksandrowo, ul. Królewska ...
06.03.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna oświetleniowa w Fastach (rejon ul. Dzikowskiej i Szosy Knyszyńskiej ...
01.03.2018
dot. wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna oświetleniowa; obręb Nowe Aleksandrowo i Fasty ...
01.03.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu poblicznego - sieć energetyczna SN i nN w miejscowości Gniła i Dobrzyniewo Duże. ...
01.03.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć  telekomunikacyjna w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka ...
01.03.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć energetyczna w Dobrzyniewie Dużym - rejon ulic: Ełckiej, Kościelnej i Zagórnej ...
01.03.2018
Zarząd Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Stowarzyszenia  do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020.   ...
21.02.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odcinek gazociągu w Dobrzyniewie Dużym (rejon ul. Lipowej) ...