Dziś jest:niedziela 08 grudnia 2019 roku. Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
04.10.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej - dz. 1884/1 obręb Dobrzyniewo Duże ...
03.10.2018
W dniu 02.10.2018r. nastąpiło zakończenie robót objętych umową nr OR.272.8.2018 zawartą pomiędzy Gminą Dobrzyniewo Duże a firmą wykonawczą Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Bialeko, ul. Dzikowska 6, 15-694 Fasty w ramach projektu ...
03.10.2018
W dniu 02.10.2018r. nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy firmie wykonawczej PROBET Firma Drogowa, Szosa Knyszyńska 2, 15-694 Białystok-Fasty, zgodnie z zapisami umowy nr OR.272.15.2018 z dnia 01.10.2018r. w ramach projektu ...
01.10.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg w Dobrzyniewie Dużym (rejon ul. Klubowej, Sosnowej i Szosy Ełckiej) ...
01.10.2018
W dniu 25.09.2018r. w obecności Zamawiającego, Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru odbył się końcowy odbiór inwestycji polegający na wykonaniu Termomodernizacji z rozbudową instalacji c.o. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pogorzałkach. Zakres robót zrealizowany został w terminie zgodnym z umową zawartą w dniu 03.07.2018r. nr OR.272.11.2018 tj. od 03.07.2018r. do dnia 12.09.2018r. ...
28.09.2018
W związku z pytaniami dotyczącymi otrzymania pomocy z powodu suszy – kilka informacji. ...
24.09.2018
Wszelkie informacje dotyczące programu "Czyste Powietrze" mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku http://wfosigw.bialystok.pl/ ...
20.09.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg, Fasty, ul. Łyskowska ...
20.09.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg w Chrabołach ...
18.09.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odcinek wodociągu w Dobrzyniewie Kościelnym ...
08.09.2018
Kochani poraz kolejny Stowarzyszenie Młodzi z Dobrzyniewa zorganizowało Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się już 23 września 2018 roku w Dobrzyniewie Fabrycznym, ul. Królewska 3 (Nasza Przychodnia) w godzinach od 10:00 do 14:30. ZAPRASZAMY!!! ...
06.09.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - kanalizacja sanitarna w Dobrzyniewie Dużym (rejon ul. Żwirowej) ...
29.08.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg w Dobrzyniewie Dużym ...
29.08.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć wodociągowa i sanitarna w miejscowości Gniła ...
22.08.2018
dot. wszczęcia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg w Fastach (ul. Łystkowska) ...
22.08.2018
dot. wszczęcia postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć energetyczna w Obrubnikach i ponikłaej ...
16.08.2018
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg w Krynicach ...