Dziś jest:środa 26 września 2018 roku. Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
22.03.2017
WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE OGŁASZA IV ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM   1.      Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki ozn. nr geod. 51/8 (RIVb 0,1302 ha, RV 0,0050 ha) o powierzchni 0,1352 ha położona w obrębie  Kopisk, gmina Dobrzyniewo Duże. Własność ...
20.03.2017
że Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym przystąpiło do realizacji zadania: "Lokalni architekci zmian" ...
14.03.2017
Bezpłatne porady prawne mieszkańcom gminy Dobrzyniewo Duże ...
10.03.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
08.03.2017
iż wpłaty z tytułu opłaty za odbiór odpadów należy dokonywać na indywidualne konta przypisane dla płatnika. ...
06.03.2017
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtyp H5N8 ...
06.03.2017
dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
03.03.2017
I N F O R M A C J A   Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)   informuję   że w dniu 1 marca 2017 r. został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. nr geod.: 1)    131/9 o pow. 0,1580 ha położonej w miejscowości Podleńce, obręb Letniki Bohdan P...
03.03.2017
dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
28.02.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
27.02.2017
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: monieckiego i białostockiego ...
24.02.2017
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
23.02.2017
I N F O R M A C J A   Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)   informuję   że w dniu 23 lutego 2017 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 529 o pow. 0,14 ha położonej we wsi Kobuzie obręb Borsukówka,stanowiącej własność Gmi...
23.02.2017
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
22.02.2017
w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże –  Dobrzyniewo Kościelne – Ogrodniki polegającą na budowie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, rowu rozsaczajaco-odparowującego i przebudowie przepu...
20.02.2017
WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ozn. działką o nr geod. 51/9 o pow. 0,1325 ha wraz z 1/5 udziału w działce ozn. nr geod. 51/12 o pow. 0,1917 ha położonej w obrębie Kopisk   CZWARTY PRZETARG  ODBĘDZIE  SIĘ  W  SIEDZIBIE  URZĘDU  GMINY W  DOBRZYNIEWIE DUŻYM  PRZY  UL. B...
20.02.2017
WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE OGŁASZA IV ROKOWANIA PO DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM   1.      Przedmiotem rokowań jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki ozn. nr geod. 51/8 (RIVb 0,1302 ha, RV 0,0050 ha) o powierzchni 0,1352 ha położona w obrębie  Kopisk, gmina Dobrzyniewo Duże. Własność ...
20.02.2017
ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW ! Informuję mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże, iż zabronione jest spalanie odpadów komunalnych zarówno w domowych paleniskach jak i na otwartych przestrzeniach. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców.  Szczególnie niebezpieczne jest spalanie tw...
20.02.2017
INFORMACJA             Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże informuje, że zgodnie z §6 ust. 2 i 3  uchwały XIX/95/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 marca 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże” pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny być o odpowiedniej wytrzymałośc...
13.02.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...