Dziś jest:wtorek 25 września 2018 roku. Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
02.08.2017
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
02.08.2017
INFORMACJA   Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym z/s ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże został wywieszony na okres 21 dni tj. od 01.08.2017 r. do 22.08.2017 r. do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzeda...
31.07.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
28.07.2017
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
24.07.2017
Informacja dla hodowców trzody chlewnej ...
24.07.2017
Informacja o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 143/4 o pow. 0,1626 ha i nr 143/5 o pow. 0,1627 ha położonych w miejscowości Letniki obręb Letniki Bohdan Podleńce ...
24.07.2017
Informacja o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 51/9 o pow. 0,1325 ha wraz z 1/5 udziału w działce nr 51/12 o pow. 0,1917 ha położonej w obrębie Kopisk ...
21.07.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. ...
21.07.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
20.07.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
20.07.2017
dot. wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
17.07.2017
Ogłoszono otwarty konkursu ofe   rt na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobrzyniewo Duże w 2017 roku w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych ze środków spoza budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże. ...
14.07.2017
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
13.07.2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
13.07.2017
dot. podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
11.07.2017
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
10.07.2017
Dnia 10 lipca 2017 r. Gmina Dobrzyniewo Duże w ramach operacji typu  „ Gospodarka wodno-ściekowa”, podziałanie „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury  w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podpisała...
07.07.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
29.06.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
27.06.2017
Zadzwoń do nas tel. 501183273 lub przyjdź do Biura Projektu OPTIMA HRS w Białymstoku, ul. Piękna 5 lok. 22 (II piętro) ...