Dziś jest:wtorek 11 grudnia 2018 roku. Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
24.11.2017
Przerwa w dostawie energii elektrycznej ...
14.11.2017
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr geod. 525 obręb Chraboły ...
14.11.2017
9 listopada 2017 w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach odbyło się podsumowanie V Gminnego Konkursu Plastycznego „Jesienne inspiracje”. Konkurs odbywa się tradycyjnie pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta Oddział w Białymstoku. Do konkursu zgłoszono około 100 prac plastycznych ze wszystkich szkół Gminy. Nagrodzono 17 ich autorów w dw&oa...
09.11.2017
że otrzymała dotację z Powiatu Białostockiego w wysokości 3414.00 zł na zakup aparatu powietrznego AIRGoFix PRO_CAP z sygnalizatorem bezruchu. Zakup sprzętu współfionansowała również Gmina Dobrzyniewo Duże która udzieliła dotacji w wysokości 3414, 50 zł. Łączny poniesiony koszt zakupu aparatu to 6828,50 zł brutto ...
08.11.2017
dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć energetyczna - Chraboły ...
07.11.2017
Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli. ...
31.10.2017
Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 - Piątek - Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym będzie NIECZYNNY. ...
27.10.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg  w Dobrzynieie Fabrycznym - ul. Gajowa ...
27.10.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg w Nowym Aleksandrowie i Podleńcach ...
27.10.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg w Dobrzyniewie Dużym, ul. Szkolna i Gruntowa) ...
26.10.2017
zaprasza w imieniu Zarządu i Biura na cykl szkoleń skierowanych do Wnioskodawców: przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków pomocy społecznej oraz innych zainteresowanych udziałem w naborze w ramach PROGRAMÓW AKTYWNOŚCI LOKALNEJ.   ...
25.10.2017
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże, informuje że Gmina Dobrzyniewo DUże otrzymała dotację w wysokości 42.000,00 zł w racham Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica". ...
24.10.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Jaworówka ...
24.10.2017
23 października 2017 w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach odbyło się podsumowanie programu pilotażowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji - "Ogólnopolska Sieć Szerokopasmowa". ...
20.10.2017
program finału akcji "To nasz język" i konkursu "P jak polski", który jest organizowany na dzień 23-24 października 2017 r. w ZSP w Dobrzyniewie Dużym przy ul. Szkolnej 14. ...
19.10.2017
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. ...
19.10.2017
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
13.10.2017
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
12.10.2017
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do przedmiotowego dokumentu ...
11.10.2017
mieszkańców gmin Stowarzyszenia  do udziału w projekcie pn.: „Aktywna integracja szansą na sukces” w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji RPO WP 2014 -2020. ...