Dziś jest:środa 12 grudnia 2018 roku. Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
27.12.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
27.12.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
27.12.2017
dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
22.12.2017
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże zawiadamia, że w dniach od 22 grudnia 2017 roku do 22 stycznia 2018 roku trwać będą konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże. ...
15.12.2017
o przeprowadzeniu w dniach od 22 grudnia do 22 stycznia 2018 r. konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobrzyniewo Duże ...
12.12.2017
W ramach kampanii społecznej na rzecz jakości życia i podniesienia aktywności grup defaworyzowanych na obszarze LGD Puszcza Knyszyńska serdecznie zapraszamy na spotkanie z panią Danutą Bagińską – lokalną działaczką, aktywistką, prezesem Stowarzyszenia BARWA, wnioskodawczynią i beneficjentką projektów LGD, słowem – z osobą, która odniosła sukces. Podczas spotkania pani...
11.12.2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
04.12.2017
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia I.1.1 Programy aktywności lokalnej. ...
04.12.2017
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (OPERATORZY)   ...
04.12.2017
LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia I.2.2 Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej. ...
04.12.2017
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej. ...
04.12.2017
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia I.2.4.  Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności.   ...
04.12.2017
Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych. ...
27.11.2017
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...
27.11.2017
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ...