Dziś jest:piątek 18 stycznia 2019 roku. Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
18.01.2019
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek z warunkami zabudowy (budynek mieszkalny jednorodzinny) w miejscowości Jaworówka ...
17.01.2019
Harmonogram prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniewie Dużym na 2019r. ...
16.01.2019
W dniach od 25 stycznia do 13 lutego 2019r. w Gminie Dobrzyniewo Duże zostaną przeprowadzone zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich ...
16.01.2019
Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dn. 3.01.2019 w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w poszczególnych sołectwach Gminy Dobrzyniewo Duże ...
16.01.2019
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym ...
15.01.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wraz z pracownikami Urzędu Gminy składa wyrazy najszczerszego współczucia i żalu po tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. ...
14.01.2019
Gminna kanalizacja sanitarna jest przeznaczona wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych. Jej przepustowość nie jest zaprojektowana, do przyjmowania wielokrotnie większych przepływów ścieków, powstających w czasie nawalnych opadów. ...
14.01.2019
Mając na uwadze troskę o mieszkańców województwa podlaskiego Prezes UKE prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną na temat ...
11.01.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże przypomina o obowiązku uprzątnięcia śniegu z chodnika znajdującego się bezpośrednio przy posesji. Obowiązek taki nakłada ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) ...
11.01.2019
Koło Łowieckie "TROP" informuje, iż dnia 26.01.2019r. odbędzie się skoordynowane polowanie zbiorowe wielkoobszarowe kół łowieckich "TROP", "JARZĄBEK". ...
11.01.2019
Towarzystwo Amicus chciałoby poinformować o rozpoczęciu naboru do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich: „KIERUNEK: Przedsiębiorczość”. ...
11.01.2019
Uchwała nr IV/26/18 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zasad zgłazania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. ...
11.01.2019
Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2019 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT ...
10.01.2019
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek z warunkami zabudowy w miejscowości Jaworówka ...
08.01.2019
Komunikat Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie konsultacji „Programu współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. ...
03.01.2019
Poniżej zamieszczamy harmonogram odbioru odpadów na miesiąc STYCZEŃ: ...
[1]