Dziś jest:poniedziałek 22 kwietnia 2019 roku. Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
19.04.2019
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Serdecznych spotkań z najbliższymi oraz radosnego Alleluja! ...
19.04.2019
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działek o numerach geodezyjnych368/3, 367, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Żwirowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
18.04.2019
11 grudnia 2018 punktualnie o 10:30 tak, jak uczniowie w 103 szkołach Polski i Litwy, w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach rozpoczęły się zajęcia "Code & Share. Technologie przyszłości". ...
18.04.2019
Projekt „BADAM - KODUJĘ – EKSPERYMENTUJĘ” realizowany był przez Gminę Dobrzyniewo Duże w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach... ...
18.04.2019
dot. budowy odcinka sieci wodociągowej w obrębie działki o numerze geod. 86, w miejscowości Ponikła, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.04.2019
dot. wydania decyzji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetleniowejnN 0,4 kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 719/10, 719/12, 719/18, 723/13, 768/2, 1901/4, 1901/9, 1901/16, 1901/23, 1905 w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Spacerowej), gm. Dobrzyniewo Duże ...
15.04.2019
ZARZADZENIE NR Or.120.18.2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 4 kwiecień 2019 r. w sprawie wyznaczenia 02.05.2019 dniem wolnym od pracy. ...
12.04.2019
Akademia Trzeciego Wieku to specjalny program działań edukacyjnych adresowany do osób w wieku 60+, zwłaszcza tych, które dotychczas nie uczestniczyły w podobnych  przedsięwzięciach. ...
11.04.2019
dot. budowy infrastruktury podziemnej w postaci sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie działek o numerach geodezyjnych 47/1, 181, położonych w miejscowości Nowe Aleksandrowo (rejon ulicy Piaskowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.04.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV wraz ze złączem średniego napięcia ZK-SN oraz słupami energetycznymi SN 15 kV, w granicach działek o numerach geodezyjnych 114, 243, 253, 139/15, położonych w obrębie geodezyjnym Kozińce, działek o numerach geodezyjnych 251/1, 251/2, 41/18, 252/5, 252/2, 250/1, 125/14, 252/6, 248/1, 252/7, 247/2, położonych w obrębie geodezyjnym Obrubniki, oraz dz...
10.04.2019
Po raz kolejny będziemy starać się pozyskać środki unijne na Odnawialne Źródła Energii, tym samym planujemy zbieranie ankiet od osób zainteresowanych montażem instalacji solarnych lub fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy. ...
10.04.2019
dot. rozbudowy sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 339, 472/4, 473/10, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Ogrodowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
10.04.2019
Zarządzenie Nr Or.120.22. 2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 8 kwietnia 2019 r w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże ...
09.04.2019
Zarządzenie Nr Or.120. 21 .2019 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 8 kwietnia 2019 w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże ...
09.04.2019
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowejw obrębie działki o numerze geod. 205/20, w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
08.04.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo  Duże informuje, iż możliwy jest nieodpłatny odbiór z gospodarstw rolnych folii po sianokiszonce i kukurydzy przez firmę Eko - Adam z Rzędzian. ...
[1] [2] [3] [4] [5] [6] »