Dziś jest:czwartek 21 lutego 2019 roku. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
20.02.2019
W poniedziałek ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO. To pierwszy tak nowoczesny i uniwersalny program dla organizacji pozarządowych. Granty będą mogły być przeznaczone na rozwój kadr, zakup sprzętu czy remont siedziby oraz na realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach. ...
20.02.2019
Gminna kanalizacja sanitarna jest przeznaczona wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych. Jej przepustowość nie jest zaprojektowana, do przyjmowania wielokrotnie większych przepływów ścieków, powstających w czasie nawalnych opadów. ...
20.02.2019
dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, wraz ze złączem średniego napięcia ZK-SN oraz słupami energetycznymi SN 15 kV na działkach o numerach geodezyjnych: 114, 243, 253, 139/15 w obrębie geodezyjnym Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże; 251/1, 251/2, 41/18, 252/5, 252/2, 250/1, 125/14, 252/6, 248/1, 252/7, 247/2 w obrębie geodezyjnym Obrubniki, gm. Dobrzyniewo Duże; 202, 181/1, 29/4 w obrębie ...
18.02.2019
Fundacja Banku Ochrony Środowiska po raz kolejny z radością zaprasza wszystkie szkoły i domy kultury do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” ...
18.02.2019
Zarządzenie 20/19 w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Dobrzyniewo Duże ...
18.02.2019
Wykaz Sołtysów Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2024 ...
15.02.2019
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz.1260, 1669/ zarządza się co następuje: ...
15.02.2019
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 poz. 1260, 1669/ zarządza się co następuje: ...
14.02.2019
Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności. ...
08.02.2019
GDDKiA Informuje o spotkaniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w sprawie przedstawienia dokumentacji drogi ekspresowej S19 ...
07.02.2019
Oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, trwającym do 1 marca 2019r. o pomoc ubiegać się mogą ...
01.02.2019
dot. budowy sieci wodociągowej i kanału tłocznego kanalizacji sanitarnej, w obrębie działki o nr geod. 143/9 położonej w miejscowości Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
dot. budowy linii kablowych nn 0,4 kV i SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn – 15/0,4 kV w obrębie działki o nr geod. 114 położonej w miejscowości Kozińce, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowych nn 0,4 kV, linii kablowej SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn – 15/0,4 kV w miejscowości Zalesie, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
dot. budowy linii napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV, wraz ze złączami kablowymi i linią napowietrzno-kablową SN 15 kV oraz kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn - 15/0,4 kV w obrębie geodezyjnym Chraboły, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
01.02.2019
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże w 2019 roku przez firmę PKGO Czyste Środowisko Sp. z o. o. (tel. 85 749 15 74) ...
01.02.2019
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże przypomina o obowiązku uprzątnięcia śniegu z chodnika znajdującego się bezpośrednio przy posesji. Obowiązek taki nakłada ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) ...
29.01.2019
dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na robudowie sieci wodociągowej w obrębie działek o numerach geod. 139. 152/5, 152/6, 152/13 w miejscowości Dobrzyniewo Duże. ...
21.01.2019
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje o powstałym pod adresem - www.biznes.gov.pl - serwisie informacyjno-usługowym dla firm ...
[1] [2] »