Dziś jest:niedziela 23 lutego 2020 roku. Imieniny: Damiana, Romana, Romany
Szacowanie szkód łowieckich
Obwieszczenie dot. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenneg 18.09.2019
Obwieszczenie dot. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenneg

dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyniewo Duże oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

« inne aktualności