Dziś jest:środa 01 kwietnia 2020 roku. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
AKTUALNOŚCI
31
mar
2020
Informacja dotycząca sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczy
Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obw...
Czytaj więcej..
28
mar
2020
Komunikat nr 3 Wojta Gminy Dobrzyniewo Duże
W celu minimalizacji skutków epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia ciągłości pracy urzędu gminy od dnia 30.03.2020 r. do odwołania tworzy się w Urzędzie Gminy Dobrz...
Czytaj więcej..
28
mar
2020
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia harmonogramu i czasu pracy Urzędu Gminy Dobrzy
Zarządzenie OR.120.9.2020 Wójta Gminy Dibrzyniewo Duże z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i czasu pracy Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co...
Czytaj więcej..
23
mar
2020
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 751/3, 100/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
Czytaj więcej..
23
mar
2020
Otwarcie ofert - transmisja na żywo
Transmisja na żywo z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Fastach, gm. Dobrzyniewo Duże” ...
Czytaj więcej..
20
mar
2020
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geodezyjnym 228, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Sadowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
Czytaj więcej..
19
mar
2020
Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Na podstawie § 1 pkt. 8 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”. ...
Czytaj więcej..
Wszystkie aktualności