Dziś jest:środa 01 kwietnia 2020 roku. Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta
Aktualności
Pokaż aktualności z roku:
31.03.2020
Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin. ...
28.03.2020
W celu minimalizacji skutków epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zapewnienia ciągłości pracy urzędu gminy od dnia 30.03.2020 r. do odwołania tworzy się w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże dwa zespoły pracowników oraz ustala się dla nich harmonogram pracy. ...
28.03.2020
Zarządzenie OR.120.9.2020 Wójta Gminy Dibrzyniewo Duże z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i czasu pracy Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej ...
23.03.2020
dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie działek o numerach geodezyjnych 751/3, 100/2, położonych w miejscowości Dobrzyniewo Fabryczne, obręb Nowe Aleksandrowo, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
23.03.2020
Transmisja na żywo z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym - „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Fastach, gm. Dobrzyniewo Duże” ...
20.03.2020
dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa w obrębie działki o numerze geodezyjnym 228, w miejscowości Dobrzyniewo Duże (rejon ulicy Sadowej), gm. Dobrzyniewo Duże. ...
19.03.2020
Na podstawie § 1 pkt. 8 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże”. ...
19.03.2020
Uprzejmie przypominamy, iż od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U.2020, poz. 310 ), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. ...
18.03.2020
Zalecenia dla osób z kwarantanną w związku z COVID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi ...
17.03.2020
dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 181, 1224/4, położonych w obrębie geodezyjnym Pogorzałki, gm. Dobrzyniewo Duże. ...
17.03.2020
dot. budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, kablowej doziemnej elektroenergetycznej linii SN-15kV, kablowej elektroenergetycznej doziemnej linii nN-0,4kV, wraz ze złączami kablowymi, oraz budowa słupa w elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, w obrębie działek o numerach geodezyjnych 64, 65, położonych w obrębie geodezyjnym Jaworówka, oraz działek o numerach geodezyjnyc...
16.03.2020
Rozporządzenie porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego ...
16.03.2020
Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet! W województwie podlaskim pomoże Ci w tym Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia. Na stronie cu.wrotapodlasia.pl uzyskasz informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną, a także znajdziesz dane teleadresowe urzędów i instytucji. ...
16.03.2020
Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Co to oznacza? ...
13.03.2020
Na podstawie Zarządzenie nr Or.120.5.2020Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13 marca 2020r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej, przekazujemy następujące informacje: ...
13.03.2020
Zarządzenie nr OR.120.5.2020 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 13.03.2020r. w sprawie podjęcia działań w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby zakaźnej ...
12.03.2020
Zasady profilaktyki zakażeń koronawirusem: higiena osobista, unikanie skupisk ludzi, unikanie podróży... ...
12.03.2020
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 który wywołuje chorobę o nazwie CIVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym apeluję o załatwianie spraw w formie elektronicznej lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże do niezbędnego minimum. ...
12.03.2020
Link do kampani edukacyjnej - http://www.gov.pl/koronawirus ...
12.03.2020
Ogłaszamy casting do widowiska teatralno-muzycznego organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, które wystawione zostanie na Dożynkach Gminnych 30 sierpnia 2020 roku. Poszukujemy ...
[1] [2] [3] [4] »